(kunstzinnig) werk

Auteursrecht / bescherming van een werk, al dan niet in opdracht ontwikkeld door derden

Ieder nieuw werk met een enigszins kunstzinnig karakter (bijvoorbeeld: letterkunde, kunst; maar ook: computerprogramma’s) geeft de maker bij het creëren van nature een bescherming middels het auteursrecht.
Auteursrechten staan (in Europa) niet geregistreerd in een register.

Daar het auteursrecht een open rechtsgebied is, geeft JSIP u graag advies op het gebied van het auteursrecht.

Naast algemene auteursrecht (inbreuk)zaken, verdient ons inziens de auteursrechtelijke status van werk dat in opdracht is ontwikkeld door derden speciaal de aandacht; hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan bedrijfsbrochures, reclamewerk en (Internet) layouts die in uw opdracht zijn ontwikkeld door een derde: wie bezit na levering het exclusieve gebruiksrecht (auteursrecht)?